Reservá bo luga na Elle & Lui. Yena e formulario aki bou kompleto. Semper presentá ku bo Buki di pret i mustra esaki durante di kada aktividat.

o 13 yüli; 10-11 or (yen)
o 6 ougùstùs; 15.00or - 15.45u (yen)
o 6 ougùstùs; 15.45or (yen)